Vùng trồng Kế sữa (Milk Thistle)

Vùng trồng Kế sữa (Milk Thistle)
17/04/2020 - 01:04:39 PM | 1139
Kế sữa có tên tiếng Anh là Milk Thistle, đây là loại thảo được sử dụng nhiều trong các chế phẩm hỗ trợ và điều trị Gan.

Dược thử nghiệm và phát triển vùng trồng tại Miền trung Việt Nam từ 2019 trên diện tích hơn 5ha, Công ty O.K.B với quyết Thítâm trong việc kiểm soát chất lượng từ vùng trồng đến thành phẩm cho sản phẩm nên Milk Thistle 

 

 

 

0
Gọi điện SMS Chỉ đường