CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC O.K.B

Vùng trồng dược liệu Xuyên Khung
01/11/2018 - 10:11:05 AM | 1393
Xuyên khung đã được các bậc danh y coi là dược liệu cơ bản nhất trong số các bài thuốc Đông Y và Nam Dược. Công ty O.K.B đã triển khai vùng trồng với hơn 20ha tại Lào Cai

Trên thực tế, xuyên khung là một loài thực vật ưa lạnh, O.K.B đã tiến hành xây dựng vùng trồng Xuyên khung tại tỉnh Lào Cai với hơn 20ha 

 Xuyên khung con 

 

Xuyên khung trưởng thành

 

Xuyên khung trưởng thành 

0
Gọi điện SMS Chỉ đường