Chính sách chất lượng

Tất cả sản phẩm O.K.B khi đến tay khách hàng được kiểm soát trên quy trình công nghệ và tiêu chuẩn hệ thống chất lượng từ vùng trồng đến nhà máy từ nhà máy vận chuyển đến kho khách hàng theo tiêu chuẩ

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng
01/11/2018 - 03:11:24 PM | 1412
Tất cả sản phẩm O.K.B khi đến tay khách hàng được kiểm soát trên quy trình công nghệ và tiêu chuẩn hệ thống chất lượng từ vùng trồng đến nhà máy từ nhà máy vận chuyển đến kho khách hàng theo tiêu chuẩn và quy định khắc khe ngành dược của Việt Nam và quốc gia sở tại.
0
Gọi điện SMS Chỉ đường